Имате проект, с който можем да ви помогнем?

Свържете се с нас

За осигуряването на дейностите в изброените области фирма “Инфра Кепитал” ЕООД се специализира в изпълнението на:

Непрекъснато анкерирани гъвкави системи от високоякостна тел за стабилизиране на скални и почвени откоси

Уловителни системи срещу падащи камъни от различни енергийни класове /преградни гъвкави системи от високоякостна тел/

Прегради за защита от наноси при превенция на инфраструктурни съоръжения

Заздравяване и укрепване на почви, изграждане на противофилтрационни мембрани чрез метод на непрекъснато дълбочинно тънко шлицово омесване/смесване

Заздравяване и укрепване на почви чрез дълбочинно колонно омесване/смесване на почви и
хидравлично-свързващи вещества

Заздравяване и укрепване на почви чрез метод на прорязване и омесване на почви и
хидравлично-свързващи вещества

Метод”Джет граутинг” – заздравяване и укрепване на почви чрез хидроразрив и оместване на почви и хидравлично-свързващи вещества

Заздравяване/укрепване на почви и строителни откоси чрез изграждането на шлицови стени

Заздравяване и укрепване на почви чрез метода на импулсното уплътняване

Заздравяване и укрепване на почви, изпълнение на тънки и дълбоки изкопи за ВиК, газ и др. чрез дълбочинно шлицово прорязване

Заздравяване и укрепване на почви, сгради и нестабилни строителни почвени и скални видове чрез стоманобетонови пилоти

Заздравяване и укрепване на почви чрез дълбочинно уплътняване (вибриране)

Заздравяване и укрепване на почви чрез набивни пилоти

Заздравяване и укрепване на почви, сгради и съоръжения посредством микропилоти

Заздравяване и укрепване на почви и строителни изкопи чрез изграждането на шпунтови прегради

Заздравяване и укрепване на почви чрез вакуумна консолидация

Заздравяване и укрепване на почви и скали чрез анкериране и полагане на почвени гвоздеи/анкери

Заздравяване и укрепване на почви и скали чрез анкериране и полагане на почвени гвоздеи на неограничени височини по алпийски способ