Имате проект, с който можем да ви помогнем?

Свържете се с нас

За Инфра Кепитал ЕООД

Инфра Keпитал EООД е фирма с дългогодишен опит в геотехническите проучвания, проектиране и строително-монтажни работи в България. Ние сме силен екип, с голям набор от специалисти, и основната цел – да проектираме и реализираме най-ефективните решения на геотехническите проблеми. Обхватът ни на проектиране и строителни дейности е насочен към стабилизиране на почвени и скални откоси. Ние сме представители на водещи Европейски компании в областта на геотехническото проектиране, затова нашите знания и технически възможности отговарят на най-новите стандарти и наредби в тази област.

Проекти

Разгледайте всичките ни проекти