Have a project, that we can help with?

Contact us

Система за стабилизиране на откоси

Система от високоякостни мрежи за стабилизаране на откоси. Използва се в комбинация с почвени и/или скални анкери за стабилизиране на стръмни склонове в неконсолидиран материал и скала, предразположен/а към плъзгане или разрушаване.

Системата от анкерирана високоякостна мрежа служи за стабилизиране на стръмни откоси от неконсолидиран материал и скали и за предотвратяване на обрушване на камъни и скални блокове в дезинтегрирани, разхлабени откоси или на откоси от изветряла скала.

Система за защита от падащи камъни

Леката преградна бариера осигурява защита срещу динамични натоварвания до 10000 kJ. Със своята високоякостна стоманена телена мрежа бариерата има ниски нива на отклонение, което го прави идеален за монтаж в непосредствена близост до рискови обекти.

Система за защита от падащи камъни до тунели

Системни за защита от падъщи камъни представляват поддържащи (защитни) конструкции срещу свлечени скални маси (защита срещу блокове с товар над 20 тона) и лавини.

Прегради за защита от наноси

Системите за защита от наноси са в състояние да издържат на високи статични и динамични натоварвания. Те могат да бъдат монтирани с минимални усилия и минимален разход на материали, като осигуряват значителни икономии по отношение на разходите и времето за изграждане.

Прегради за защита от наноси край тунели

Системи за защита на дерета от наноси могат да се използват и за защита на влаковете и превозните средства от падащи камъни и скални блокове в дерето.