Project Description

Имате проект, с който можем да ви помогнем?

Свържете се с нас

Изграждане на полутунел на път ІІІ-208 „Провадия – Дъскотна – Айтос“ от РПМ и укрепване на откоси преди и след него

Първи участък от км 49+184 до км 65+932,97

Галерия на проекта

Видео