Project Description

Имате проект, с който можем да ви помогнем?

Свържете се с нас

Изпълнение на аварийни мероприятия на Републикански път II-86 „Соколовци – Смолян – Средногорци“

км 109+450 на територията на Община Смолян (срутище при с. Тикале)

Галерия на проекта